ANBI

Stichting Gilat heeft de status van ANBI. De belastingdienst heeft volledige inzicht in onze administratie en ziet erop toe dat we aan de voorwaarden blijven voldoen. Zo moeten we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen nut. Een ANBI status kan gebruik maken van enkele gunstige belastingregelingen die ook voor onze donateurs interessant kunnen zijn zoals:

– Je betaald geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die we gebruiken voor het algemeen belang.

– Als we zelf schenkingen doen in het algemene belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

– Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Gilat is ANBI gecertificeerd