Onze ambitie

Stichting Gilat wil ernstig zieke kinderen in alle academische ziekenhuizen van Nederland laten lachen. Zolang er ernstig zieke kinderen in ziekenhuizen zijn opgenomen zal onze stichting zich inzetten voor haar doel en blijven groeien.

Middels onze unieke, interactieve theatervoorstellingen willen wij, naast plezier en ontspanning, ook cultuureducatie aan de ernstig zieke kinderen in ziekenhuizen aanbieden. Cultuur maken geeft plezier, brengt kinderen en volwassenen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken (actief meedoen aan ons theater) kunnen de zieke kinderen, al dan niet samen met hun familieleden en verzorgers vorm en betekenis geven aan hun omgeving, die voortdurend verandert.

Wij zijn trots op wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Wij zijn gegroeid van 78 voorstellingen in 2012 naar 122 voorstellingen in 2019. Onze voorstellingen hebben effect op de zieke kinderen. Maar we zijn helaas nog lang niet klaar. Voor het einde van 2020 willen wij een voorstelling in elk academisch kinderziekenhuis in Nederland. Dat betekent circa 140 voorstellingen per jaar waarmee wij gemiddeld 4.200 chronisch zieke kinderen en hun ouders bereiken. In 2020 willen wij in twee nieuwe ziekenhuizen interactieve theatervoorstellingen gaan verzorgen, namelijk:

  • Amalia kinderziekenhuis RadboudUMC Nijmegen
  • Willem Alexander kinderziekenhuis Leiden


‘Het interactieve theater van Stichting Gilat zorgt ervoor dat kinderen even geen patiënt zijn maar gewoon kind. Als je ziekenhuizen de kans geeft dat voor kinderen te doen, dan heb je echt begrepen hoe je zieke kinderen en hun ouders het beste kunt helpen.’

prof. dr. Hugo Heymans, emeritus-hoogleraar kindergeneeskunde en voormalig hoofd van het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam AMC

Gilat Theater in VuMC kinderstad